Proč topné folie vyhrávají souboj s tepelným čerpadlem?

Tepelne-cerpadlo-vs-topna-folie HD

 

Výrobci tepelných čerpadel argumentují, že ačkoli je investice do nich dražší, za pár let se vám vrátí. Realita ale nemusí být tak pozitivní. Topné fólie umí zajistit stejné množství tepla jako tepelné čerpadlo a zároveň patří k ekonomičtějším řešením rychlejším náběhem.

Tepelné čerpadlo funguje na principu „opačné chladničky“, tedy odebírá teplo z okolního vzduchu, který následně ohřívá chladivo cirkulující ve výměníku. Teplo je předáváno do topného systému domu – obvykle vody. Teplo putuje ze vzduchu kolem domu, přes čerpadlo, následně v ohřáté vodě v potrubí, do radiátorů či podlahového vytápění. Toto je velmi zjednodušený a zrychlený popis.

Tepelné čerpadlo a nízké teploty

Za příznivých podmínek všechna tepelná čerpadla fungují správně a efektivně. Topná sezóna trvá v severnějších regionech Česka jako Krkonoše, Liberec či Spiš oproti zbytku země zpravidla asi o měsíc déle. Pojďme se podívat, jak funguje tepelné čerpadlo při velmi nízkých či minusových teplotách, které obyvatelé severního Česka mají asi od listopadu do dubna.

Několik studií tvrdí, že tepelná čerpadla pracují i ​​při nízkých teplotách, dokonce až do -20 °C. To je samozřejmě pravda, ale jen málokdo si uvědomuje spotřebou elektrické energie tepelného čerpadla během mrazivého počasí.

Při minusových teplotách , kdy nemá tepelné čerpadlo dostatek tepla z okolí, musí vodu dohřívat klasickou elektrickou spirálou . Navíc se při velmi nízkých teplotách může na venkovní jednotce vytvořit námraza a přestane pracovat, a tedy topit a ohřívat teplou vodu.

Kvalitu tepelného čerpadla určuje COP faktor (Coefficient of Performance – účinnost čerpadla), který představuje poměr mezi získanou tepelnou energií a spotřebovanou energií čerpadlem. Platí, že čím je hodnota COP vyšší, tím je výroba tepla efektivnější a cenově výhodnější. Při minusových teplotách prudce klesá, takže se skutečná spotřeba může od udávané značně lišit. Tento fakt jsme ale do výpočtů nezahrnuli. V našich výpočtech počítáme s tepelným čerpadlem značky Buderus (čerpadlo renomované značky se širokou sítí servisních techniků) v ideálních podmínkách.

 business-woman-working-office-desktop

Porovnání nákladů na vytápění

Jako srovnávací příklad jsme zvolili dům o rozloze 100 m2. Tento modelový dům má 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyní.

Technické parametry domu:

  • Užitná plocha 100 m2
  • Potřeba tepla na vytápění 25kWh/m2 rok
  • Roční spotřeba na vytápění 2,5 MWh/rok

Vstupní náklady na realizaci topení tepelným čerpadlem nepředstavují jen samotnou topnou jednotku, ale kompletní technologii. Do ceny musíme započítat také systémové desky, trubky v podlaze, rozdělovač, instalaci a podobně. Kromě těchto částí potřebujete prostor, kde umístíte tepelné čerpadlo. technickou místnost,  která je součástí domu a každý metr čtvereční stojí nemalé finanční prostředky. Pro zjednodušení výpočtu jsme dali orientační cenu za m 2 43 000 Kč. Topných fólií se tato položka netýká, jelikož je zalijete přímo do potěru, přívodní napájecí kabely pro termostaty se nacházejí ve stěně a termostat nezabírá prakticky žádné místo.

Servisní náklady ať už na tepelné čerpadlo nebo kotle jsou kolem 3 900 Kč ročně. Do ceny se počítá výjezd technika plus potřebná údržba. Roční servis a prohlídka jsou podmínkou záruky a správné funkčnosti, takže je vynechat. U infra fólií nám tato položka opět odpadá, jelikož se jedná o téměř bezúdržbový systém.

Generální oprava U tepelných čerpadel se udává životnost do 20 let v závislosti na značce a vstupní ceně. U levnějších kusů určitě nemůžete počítat s 20 letou životností. U topné fólie HD-PRO garantujeme záruku 30 let a životnost 50 – 60 let. Jediná servisní investice u vytápění topnou folií muže být výměna termostatů jakož to elektronické zařízení.

Náklady na vytápění Zde má tepelné čerpadlo navrch, zejména vezmeme-li si jako příklad čerpadlo s COP faktorem 3, tak v případě našeho domu se do spotřeby topných fólií počítá plný výkon (min 2500 W) a tepelné čerpadlo dokáže výkon dodat s trojnásobně menším příkonem, tedy tepelné čerpadlo by spotřebovávalo jen něco kolem 830 Watt.

 

Tabulka pro porovnání:

Novostavba 25kWh/m2/ rok, 100m2 užitné plochy za 30 let.

Tepelné čerpadlo Topné Fólie HD
 Pořizovací cena topného systému  335 000 Kč  89 000 Kč
Potřebný prostor pro tech. vybavení v domě (2-3m2 x 43 000 Kč ) 108 000 Kč 0 Kč
Servisní náklady a roční údržba na 30 lel 3 900Kč x 30 let ) 117 000 Kč 0 Kč
Nutné opravy po 20 letech 210 000 Kč 12 000 Kč ( nové termostaty )  
 Náklady na vytápěni el. při ceně 5Kč/ kWh  126 000 Kč  375 000 Kč
Celkem za 30 let 896 000 Kč 476 000 Kč
Úspora po 30 letech ------------ 420 000 Kč

 

 

Sumarizace – tepelné čerpadlo či topná folie? 

Na základě výpočtů (viz tabulka) i při vyšší spotřebě topných fólií se v konečném důsledku dopracujeme k výsledku, že za tepelné čerpadlo po třiceti letech zaplatíme o cca 420 000 Kč více. Měsíční náklady za el. energií můžete ještě snížit pomocí fotovoltaiky

Další výhoda elektrického podlahového vytápění je zónová regulace – v každém pokoji si umíme přes aplikaci v telefonu nastavit požadovanou teplotu. 

Zónová regulace u tepleného čerpadla nebyla výše v tabulce započtena do pořizovací  ceny vytápění. Kvalitní regulace ( za regulační ventily na podlahové okruhy plus čidla teploty v místnosti)  si ještě musíme připlatit asi 50 000 – 75 000 Kč.

U dnešních moderních a nízkoenergetických novostaveb je skutečně sporné zda se tepelné čerpadlo vyplatí. Kromě vysokých vstupních nákladů patří mezi jeho nedostatky i zvuk, který vydává během své činnosti. V případě tepelného čerpadla voda-voda jsou náklady na vrty násobně vyšší než u čerpadla voda vzduch a  o jeho výhodnosti vzhledem ke spojeným nákladům během životnosti není třeba ani polemizovat.