INSTALACE TOPNÉ FÓLIE do stěn

Topná fólie se montuje pod sádrokartonové panely v systému sádrokartonových desek.
Topný systém umožňuje vytvoření dekorativních nástěnných topidel nebo velkých topných ploch pracujících při nízkých teplotách.
Pokojová teplota a teplota stěn jsou řízeny elektronickým pokojovým termostatem.

 

Výhody nástěnného systému

  • Snadná a rychlá montáž
  • Nízké provozní náklady
  • Nízké investiční náklady ve srovnání s jinými topnými zařízeními
  • Rovnoměrné rozložení teploty v místnosti
  • Možnost vytápět vybrané místnosti v preferovaný čas a na různé teploty
  • U stěnového vytápění není problém s tepelným odporem podlah
  • Žádné emise CO 2

Princip činnosti

Topná fólie je elektrické topidlo s grafitovým topným tělesem, které vlivem elektrického odporu vytváří teplo ve formě dlouhého infračerveného záření

Vznikající teplo z topné fólie ve formě infračerveného záření ohřívá předměty, které jsou s ní v kontaktu nebo v jejím okruhu.

Při podlahovém vytápění místností topná fólie ohřívá podlahu, stěny, strop a další předměty ve svém okolí, které v procesu vytápění odevzdávají své teplo vzduchu.

  

folie_do_sten_web

Schéma uspořádání topné fólie na stěně

schemat-ulozenia-na-scianie

1. Keramické, kamenné, porcelánové dlaždice nebo jiné povrchové úpravy.
2. Na dlaždice - fixační lepidlo.
3. Pod dlaždice - zem, která je podkladem pro dlaždice a lepidlo.
4. Sádrokarton.
5. Šrouby do plechu.
6. Parozábrana
7. Topná fólie HD-G 25 cm nebo 50 cm.
8. HD montážní páska.
9. Ocelová konstrukce.
10. Minerální vlna.
11. Stěna (keramické tvárnice, pórobeton).

Výkony ve stěnovém systému

Delší doba ohřevu fólie neznamená její nižší účinnost. Všechny fólie různé síly se zahřívají na stejnou teplotu: 35-38 °C a podle doporučení výrobců stěnových systémů je to hraniční teplota.
Delší doba ohřevu fólie 140 W / m2 umožňuje rovnoměrné zvýšení teploty v místnosti.

Připojení topné fólie

podlaczenie-folii-grzewczej

1. Topná fólie Heat Decor
2. Termostat
3. Napájení
4. Teplotní čidlo
5. Modrý přívodní kabel topné fólie (N)
6. Hnědý přívodní kabel topné fólie (L)