INSTALACE TOPNÉ FÓLIE do stropního systému

Teplo v podobě infračervených vln vyzařovaných topnou fólií rovnoměrně ohřívá stěny, zařízení a všechny osoby ve vytápěné místnosti. Tento proces je podobný pocitu tepla vyzařovaného ze slunce. Takto vytápěné stěny a předměty navíc podle fyzikálních principů díky rozdílu teplot vracejí teplo do místnosti, aniž by docházelo k nežádoucímu jevu konvekce a s tím spojeného zvedání prachu z podlahy.

Teplota v místnosti je regulována nástěnným termostatem, který udržuje nastavenou teplotu během uživatelem definovaných období. Speciální rozměr topné fólie (HD-G šířka 50 cm) umožňuje její umístění mezi dva sousední nosníky rámu systému GK.

Stropním vytápěním není možné dosáhnout efektu teplé podlahy.

Výhody stropního systému

 • Snadná a rychlá montáž
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké investiční náklady ve srovnání s jinými topnými zařízeními
 • Rovnoměrné rozložení teploty v místnosti
 • Velká topná plocha, které nepřekáží žádné zařízení, například nábytek. To ovlivňuje maximální vyzařování tepla.
 • Stropní vytápění není v přímém kontaktu s osobami a předměty, což přispívá k vysoké účinnosti vytápění
 • Pohodlí teplé podlahy
 • Žádné emise CO2

Princip činnosti

Topná fólie je elektrické topidlo s grafitovým topným tělesem, které vlivem elektrického odporu vytváří teplo ve formě dlouhého infračerveného záření. Vznikající teplo z topné fólie ve formě infračerveného záření ohřívá předměty, které jsou s ní v kontaktu nebo v okruhu.

Při podlahovém vytápění místností topná fólie ohřívá podlahu, stěny, strop a další předměty ve svém okolí, které v procesu vytápění odevzdávají své teplo vzduchu.

Delší doba ohřevu fólie neznamená její nižší účinnost. Všechny fólie ve stropním systému s různým výkonem se ohřívají na stejnou teplotu: 35-38 °C a dle doporučení výrobců stropních systémů je to limitní teplota. Delší doba ohřevu fólie 140 W / m2 umožňuje rovnoměrné zvýšení teploty v místnosti.

Schéma umístění topné fólie Heat Decor na strop

SCHEMA_montaze_topne_elektricke_folie_do_stropu

 1. Stěna.
 2. Konstrukční rám.
 3. Minerální vlna.
 4. Topná folie HD-G.
 5. Parotěsná fólie.
 6. Sádrokarton.
 7. Závěsná tyč.

Napojení topné folie Heat Decor na strop

schema_napojeni_topne_folie

1.Topná fólie Heat Decor HD-G
2.Termostat
3. Napájení
4.Teplotní čidlo
5. Modrý přívodní kabel topné fólie (N)
6. Hnědý přívodní kabel topné fólie (L)