Podlahové vytápění a studená podlaha. Co dělat?

elektricke-podlahove-vytapeni-Infraheat

Podlahové vytápění a studená podlaha - Co dělat?

Podlahové vytápění je jedním z nejčastěji volených systémů vytápění domů. Tato forma je pohodlná a efektivní. Způsob fungování podlahového vytápění závisí především na tom, zda se jedná o vodovodní nebo elektroinstalaci. Studená podlaha se přitom nejčastěji týká vodní instalace. 

Vodní nebo elektrické podlahové topení?

Instalace vodního podlahového vytápění není nic jiného než hustý systém malých trubek, které jsou rozmístěny po podlaze. Systémem těchto trubek cirkuluje kapalina, která má za úkol ohřívat podlahu a tím zajišťovat teplo v domě. Teplotu lze zvýšit díky tomu, že tento typ topného systému je napojen na systém ústředního vytápění. Zdroj tepla, jako je kotel nebo tepelné čerpadlo, musí nejprve ohřát kapalinu v systému.

 tepla-podlaha-infraheat-web2

Druhou možností podlahového vytápění je elektrické vytápění. V tradičnější podobě vychází z topných kabelů, dostupných i v modernější podobě – topných rohoží s dvojitými kabely s teflonovou izolací. Moderní formou tohoto typu vytápění je topná fólie, která se umisťuje přímo pod plovoucí podlahu nebo zapuštěná pod beton. Elektrické vytápění vydává teplo ve formě infračervených vln, které pak přímo ohřívají předměty v místnosti. Systém funguje ihned po zapnutí. 

Porucha vodního podlahového vytápění – příčiny

U vodního podlahového vytápění se můžeme setkat s několika typickými poruchami. Často mají za následek studenou nebo nedostatečně teplou podlahu. Stává se také, že na podlaze v místnosti jsou chladná místa, která brání dosažení plné tepelné pohody. Jaké by to mohly být důvody? 

  1. Chyby v návrhu podlahového vytápění nebo nedostatek vhodného návrhu

Základem pro veškeré vodní podlahové vytápění jsou parametry ústředního vytápění. Jejich nerespektování při pokládání instalace na podlahu může mít za následek nesprávnou funkci topení, včetně: rozdílné teploty v jednotlivých místech a chladných prostorech. Proto se již při montáži vyplatí mít v ruce profesionální návrh, který předáme montážnímu týmu. 

  1. Vzduchem plněné podlahové vytápění – samostatné řešení

Tento typ poruchy je způsoben vzduchem v potrubí. Proto má topná kapalina obtížný, někdy dokonce nemožný úkol proudit potrubím. Vzduchový uzávěr může být indikován charakteristickým klepáním a bubláním pod podlahou. Poté použijte větrací otvory zabudované v rozdělovači a odstraňte vzduch z instalace. Nevyplatí se čekat, když si všimnete známek tohoto selhání. Chybné vytápění znamená nejen menší komfort, ale také vyšší náklady na používání. 

  1. Netěsnost v systému podlahového vytápění a studená podlaha – velký problém!

I to je jedna z poruch, která může nastat v případě vodního podlahového vytápění. Netěsnosti mohou být způsobeny nesprávnou instalací nebo špatně připravenou izolací. Další chybou je špatně zvolená podlaha pro vodní podlahové vytápění a také neprovedení zkoušky těsnosti po pokládce. Tento typ selhání může mít mnoho vážných následků, včetně zničení podlahy. Při podezření na netěsnost je nutné kontaktovat specialisty, kteří budou schopni závadu lokalizovat a odstranit. Bohužel to často znamená značné náklady.

hhh

 

Elektrické podlahové vytápění – komfortnější alternativa

Jak jsme již zmínili dříve, alternativou k vodnímu podlahovému vytápění je elektrické podlahové vytápění. S jeho montáží a následným provozem je spojeno mnohem méně výzev. Tento typ vytápění nevyžaduje údržbu. Méně komplikovaná instalace znamená také mnohem nižší riziko selhání. Lze je instalovat pouze do vybrané místnosti.

 

Stejně jako vodní podlahové vytápění se i tento typ vytápění instaluje jednorázově, bez nutnosti budoucí výměny. Rozdíl je v tom, že u vodního podlahového vytápění dojde po čase k výměně použitého zdroje tepla, zatímco elektrické podlahové vytápění je zdrojem tepla samo o sobě a není třeba jej měnit. Prakticky se neopotřebovává.

 

Porucha elektrického podlahového vytápění

Je velmi nepravděpodobné, že by elektrické podlahové vytápění selhalo. Pokud však teplota není správná, měli byste: 

Zkontrolovat termostat. Jeho případná výměna nebo oprava naprogramování by měla obnovit správný chod elektrického podlahového vytápění. Toto je z 90 % hlavní příčinou problému studených podlah s elektrickým vytápěním.

Pokud bylo topení instalováno nedávno, zavolejte elektrikáře a zkontrolujte, zda odpor systému odpovídá návrhu. Tím odpovíte na otázku, zda byl systém nainstalován správně, a pokud ne, měli byste službu instalace reklamovat. Náš profesionální montážní tým vždy kontroluje odpor během a po instalaci.

Ujistěte se, že nedošlo k poškození topení například provrtáním podlahy nebo zatopením podlahy velkým množstvím vody po delší dobu. Pokud ano, bude snadné vyměnit poškozená topná tělesa v systému plovoucí podlahy. Systém pod potěrem pravděpodobně nebude trpět tímto typem selhání.

Využijte záruku výrobce, pokud na vině není termostat a nedošlo k poškození topení vlivem vnějších faktorů. Záruka na topné fólie je až 30 let, takže ve většině případů si můžeme být jisti, že nám výrobce poskytne významnou pomoc.

U každého topného systému je bezporuchový provoz topného systému z velké části zajištěn odbornou montáží. Pokud chceme montáž provést sami, můžeme použít řešení, která mají přesný montážní návod.
Návod k instalaci topné fólie pod podlahu si můžete stáhnout zde:
icon_download Návod CZ instalace Topné Fólie HD-G pod beton/anhydrit  *.PDF zde (20Mb)
icon_download Návod CZ instalace Topné Fólie HD-G pod finalní podlahu(panely/vinyl) *.PDF zde (20Mb)

Plán instalace elektrického podlahového vytápění spolu s cenovou nabídkou si můžete objednat zde: viz. kontakt.